LOCKDOWN LEESTIPS Boeken met betrekking op de Twense oorlogsgeschiedenis. Interessant om te lezen. Leuk om te geven deze feestdagen!

De illegaliteit - Het verzet in Enschede en Twente

In het eerste oorlogsjaar zijn er al enkele groepen actief al is het op dat moment nog weinig georganiseerd. Het zijn dan nog vaak nog speldenprikken om de verzetsgeest tot uitdrukking te brengen, zo wordt op koninginnedag een vlag geplaatst op de schoorsteen van de Bato fabriek en krijgt het standbeeld van dr. Ariëns op het De Ruyterplein later dat jaar een bord omgehangen met de tekst "Ik alleen luister niet naar de Engelse zender".

Het verzet was er in verschillende vormen. Er was passief verzet en publieke uitingen van ongenoegen met de Duitse bezetting en de maatregelen die de bezetter trof, maar ook was er actiever verzet, de zgn. illegaliteit. Binnen de illegaliteit was een groot aantal verschillende groepen actief. Ze verschilden daarin vaak door hun achtergrond, politiek of religieus, maar ook het doel was vaak verschillend, zo had je de hulp aan onderduikers, sabotagegroepen, knokploegen die voor bonkaarten moesten zorgen, zendgroepen en spionagegroepen. Hieronder proberen we een beknopt overzicht te geven van de verschillende groepen die in Enschede en omgeving actief waren. We kunnen ons niet tot Enschede beperken omdat de groepen in een groter gebied actief waren. Veel verzetslieden waren overigens in meerdere groepen actief. Er waren in de beginjaren van de bezetting al wel illegale groepen actief, maar het grotere georganiseerde verzet begon pas na de april/mei staking van 1943. Die staking was begonnen bij Stork in Hengelo en sloeg over naar heel Twente en op kleinere schaal naar andere delen van het land. Aanleiding voor de staking was het besluit om de Nederlandse militairen opnieuw in krijgsgevangenschap te nemen en ze naar Duitsland te sturen.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de illegaliteit per groep in Enschede en Twente.

De illegale pers

Verzetsstrijders

Meer lezen over het verzet en de illegaliteit in Enschede op andere websites? Dan kunt u terecht op deze websites over enkele Enschedese verzetsstrijders:
 • Johannes Ter Horst
 • Pieter Alberts
 • Harry Saathof
 • Truus Menger
 • Freddy Dekker-Oversteegen
 • Ds. Leendert Overduin
 • Cor Hilbrink
 • Geert Schoonman
 • Roelof Blokzijl
 • Henk Heerdink
 • In 2015 verschenen boek: Predikanten in de frontlinie

  Hierin onder andere uitgebreide informatie over Ds. Leendert Overduin. Predikanten in de frontlinie gaat over alle Nederlandse predikanten die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen werden gezet als gevolg van hun verzet. Dat verzet had allerlei vormen, van een gesprek op huisbezoek en jodenhulp tot gewapend verzet. Anders dan andere gevangenen legden predikanten in gevangenis en kamp veelal hun bijzondere positie niet af. Ook daar bleven zij zielzorger, en vaak – zij het clandestien – ook voorganger. In totaal zijn bijna veertig predikanten in Duitse hechtenis omgebracht. In dit boek wordt de consequentie van het verzet voor elk van hen beschreven.
  Bestel 'Predikanten in de frontlinie' hier

  Bronnen:


  Enschede 1940-1945, T. Wiegman.
  Twente 1940-1945, G.J. Klokhuis
  De illegalen, Coen Hilbrink
  De illegaliteit in Twente, drs. A.H. Bornebroek
  Knokploegen, Coen Hilbrink
  Twente 40-45, Jan Haverkate & Gerard Vaanholt

  << Terug naar voorpagina

    Ik hoor graag van u wat u van de website vindt.
  Wanneer u informatie wilt delen is dat ook erg welkom.
  Klik dan hier om mij te mailen.

   

  Recent uitgebrachte boeken over WOII in Enschede / Twente

  Wilt u verder lezen over Enschede tijdens de tweede wereldoorlog?
  Er zijn in de afgelopen tijd diverse interessante boeken uitgebracht:  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

  Outlet