LOCKDOWN LEESTIPS Boeken met betrekking op de Twense oorlogsgeschiedenis. Interessant om te lezen. Leuk om te geven deze feestdagen!

Digitaal archief

Documenten uit de tweede wereldoorlog die een link hebben met Enschede

Heeft u foto's, documenten, briefjes, voorwerpen etc. die een relatie hebben met Enschede in de tweede wereldoorlog. Neemt u dan contact op en help mee met het opbouwen van een digitaal archief van Enschedese oorlogsverhalen en documenten. Hieronder een aantal documenten in het digitale archief. Dat ik aan het opbouwen ben.

Eric Heijink

Een overzicht van de regionale oorlogskranten die zich in het archief van Collectie Enschede in WO2 bevinden ziet u hier.

Ansichtkaart ter herinnering aan de bevrijding van Enschede op 1 april 1945.

Ansichtkaart ter herinnering aan de bevrijding van Enschede op 1 april 1945. Collectie: E. Heijink

Tweensch Bevri'jdingsleed.

Tweensch Bevri'jdingsleed. Herinneringen aan de bevrijding van Enschede op 1 april 1945. Collectie: E. Heijink.

Persoonsbewijs uitgegeven in Enschede

Persoonsbewijs uitgegeven in Enschede

Persoonsbewijs uitgegeven in Enschede

Persoonsbewijs uitgegeven in Enschede

Opbouwdienst
Distributie van brood, Gemeente Hengelo. 17 mei 1940

Distributie van brood, Gemeente Hengelo. 17 mei 1940

Formulier van inbeslagname van een fiets in Enschede. Afgegeven door de Wehrmachtkommandantur Enschede in oktober 1944. Collectie: E. Heijink

Portret van dhr. G.J. Roolvink uit Enschede in militair uniform voor 1940.

Document betreffende de luchtbeschermingsdienst in Enschede. Collectie: E. Heijink

Document betreffende de luchtbeschermingsdienst in Enschede. Collectie: E. Heijink

Algemeen Handelsblad - 3 april 1945 - Zware strijd aan de Nederlandsche grens tussen Rijn en Enschede. Collectie: E. Heijink

Tubantia - Hagel van brandbommen op Enschede. Collectie: E. Heijink

Usselerweg na het bombardement van 22 februari 1944 op Enschede. Collectie: E. Heijink

Bekendmaking

Meldplicht voor Joden wordt bekendgemaakt in de Nieuwe Hengelosche Courant

Kabelwacht Enschede

Politie te Enschede, Formulier voor oproep van de zgn. Kabelwacht die werd ingesteld naar aanleiding van het doorsnijden van de telefoonlijdingen van de Wehrmacht langs het spoor tussen Enschede en Hengelo. Oproep van 21 december 1941. Ondertekend door Ruckert Burgemeester van Enschede. Collectie: E. Heijink

De vliegende hollander - April 1945.

Dr Kosterstraat na bombardement 22 februari 1944, Enschede

Dr Kosterstraat na bombardement 22 februari 1944, Enschede. Foto Collectie: E. Heijink

Hoek van de singel / haaksbergsestraat na het bombardement van 22 februari 1944

Hoek van de singel / haaksbergsestraat na het bombardement van 22 februari 1944. Foto Collectie: E. Heijink

Bommen op Enschede, uitgave van de nederlandsche vereniging E.H.B.O. afdeling Enschede.

Bommen op Enschede, uitgave van de nederlandsche vereniging E.H.B.O. afdeling Enschede. Collectie: E. Heijink

Safe conduct. leaflet van de geallieerden voor de duitse frontsoldaten.

Safe conduct. leaflet van de geallieerden voor de duitse frontsoldaten. Collectie: E. Heijink

Bevrijding - Preeken, uitgesproken door de Predikanten der Ned. Hervormde Gemeente te Enschede op Zondagen 8 en 15 April 1945, in verband met de bevrijding onzer stad.

Bevrijding - Preeken, uitgesproken door de Predikanten der Ned. Hervormde Gemeente te Enschede op Zondagen 8 en 15 April 1945, in verband met de bevrijding onzer stad. Collectie: E. Heijink

De Twentse Waarheid  - Volks-Dagblad voor Bevrijd Nederland. Dinsdag 3 april 1945. Proclamatie: Burgers van Enschede.

De Twentse Waarheid - Volks-Dagblad voor Bevrijd Nederland. Dinsdag 3 april 1945. Proclamatie: Burgers van Enschede.

De Twentse Waarheid  - Volks-Dagblad voor Bevrijd Nederland. Woensdag 4 april 1945. Aan de Burgerij van Enschede.

De Twentse Waarheid - Volks-Dagblad voor Bevrijd Nederland. Woensdag 4 april 1945. Aan de Burgerij van Enschede.

Bombardement Enschede januari 1942.

Bombardement Enschede januari 1942. Collectie: E. Heijink

Ausweis - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Ausweis - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Ausweis - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Ausweis - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Ausweis - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Ausweis - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Bekleidungslager

Bekleidungslager der Fallschirmjager. Collectie: E. Stapersma.

Nico Ter Kuile

Nico Ter Kuile. Collectie: E. Stapersma.

Grondwerker vliegveld Twente

Grondwerker vliegveld Twente. Collectie: E. Stapersma.

Grondwerker vliegveld Twente

Grondwerker vliegveld Twente. Collectie: E. Stapersma.

Ausweis - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Ausweis - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Ausweis - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Ausweis - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Ausweis - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Ausweis - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Ausweis - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Ausweis - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Ausweis - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Ausweis - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Reispas - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Reispas - Viscer - Gemeente Enschede. Collectie: E. Stapersma.

Telegram tijdens staking ontvangen door gem. Enschede

Telegram waarin na de april-mei staking wordt opgeroepen om alle aanplakborden die verband houden met de stakingsactie zo spoedig mogelijk te verwijderen. Ontvangen door gemeente Enschede.

Britse bevrijders in Enschede, lokatie nog onbekend.

Britse bevrijders in Enschede, lokatie nog onbekend.

Nieuwe Hengelosche Courant - 2 juli 1940 - Het werken van Nederlansche arbeiders in Duitschland.

Nieuwe Hengelosche Courant - 2 juli 1940 - Het werken van Nederlansche arbeiders in Duitschland. Collectie: E. Heijink

Verkeer met motorrijtuigen tijdens de bezetting. Mededeling van de burgemeester van Hengelo tijdens de Tweede wereldoorlog.

Verkeer met motorrijtuigen tijdens de bezetting. Mededeling van de burgemeester van Hengelo tijdens de Tweede wereldoorlog. Collectie: E. Heijink

Nieuwe Hengelosche Courant - 16 mei 1940

De voorschriften ten aanzien van de luchtbescherming blijven van kracht. Openbare verlichting blijft gedoofd. Nieuwe Hengelosche Courant - 16 mei 1940. Collectie: E. Heijink

Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst. Gemeente Hengelo in de Tweede wereldoorlog. 1944.

Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst. Gemeente Hengelo in de Tweede wereldoorlog. 1944. Collectie: E. Heijink

Bidprentjes van duitse soldaten.

Bidprentjes van duitse soldaten. Edmund Balk, Kriegsmarine, gestorven in het ziekenhuis in Enschede tijdens de tweede wereldoorlog. Collectie Erich Stapersma.

Brief uit juni 1940 van de Commissaris van de Koningin in Overijssel

Brief uit juni 1940 van de Commissaris van de Koningin in Overijssel van Voorst tot Voorts betreffende de houding tegenover Joden. Collectie: E. Heijink

Officieren terug in Nederland.

Officieren terug in Nederland. De eerste 70 te Enschede aangekomen. Uit krijgsgevangenschap teruggekeerd.

Het Parool - Oldenzaal en Hengelo bevrijd

Het Parool - Oldenzaal en Hengelo bevrijd. April 1945

Verzoek om vrijstelling van Arbeitsinzet

Opgaveformulier voor werkgevers: Verzoek om vrijstelling van Arbeitsinzet

De Canadezen gaan naar huis - December 1945

De Canadezen gaan naar huis - December 1945

Vliegveld Twenthe in 1945. Bron: Imperial War Museum.

Vliegveld Twenthe in 1945. Bron: Imperial War Museum.

Propaganda poster uit WO2. Collectie E. Heijink

Engelsche vliegers kennen geen genade voor vreedzame burgers. Daarom Blijft in huis. Propaganda poster uit WO2. Collectie E. Heijink

Aanmeldingsbureaux voor Oorlogsvrijwilligers in de provincie Overijssel. Zwolle 19 mei 1945.

Aanmeldingsbureaux voor Oorlogsvrijwilligers in de provincie Overijssel. Zwolle 19 mei 1945. Collectie: E. Heijink

De Vrijheid Herwonnen. 30 maart 1946.

De Vrijheid Herwonnen. 30 maart 1946. Collectie: E. Heijink

De vrijheid herwonnen. 30 maart 1946. pagina 2.

De vrijheid herwonnen. 30 maart 1946. pagina 2.

De vrijheid herwonnen. 30 maart 1946. pagina 3.

De vrijheid herwonnen. 30 maart 1946. pagina 3.

Het Parool, uitgave Enschede. 10 april 1945.

Het Parool, uitgave Enschede. 10 april 1945. Canadezen in verbinding met de luchtlandingstroepen. Collectie: E. Heijink

Het Parool, uitgave Enschede. 13 april 1945.

Het Parool, uitgave Enschede. 13 april 1945. Canadezen hebben een brug over de IJssel. Collectie: E. Heijink

Het Parool, uitgave Enschede. 13 april 1945.

Het Parool, uitgave Enschede. 13 april 1945. Pagina 2.

Het Parool 1 april 1945. Eerste nummer na de bevrijding.

Het Parool 1 april 1945. Eerste nummer na de bevrijding. Britten en Canadezen bevrijden Enschede. Enthousiast ontvangst door de bevolking. De Usseler Esch had de primeur. Collectie: E. Heijink

Het Parool 1 april 1945. Eerste nummer na de bevrijding.  Pagina 2.

Het Parool 1 april 1945. Eerste nummer na de bevrijding. Pagina 2.

Het Parool.  Uitgave Enschede. Tweede nummer na de bevrijding. Oldenzaal en Hengelo bevrijd.

Het Parool. Uitgave Enschede. Tweede nummer na de bevrijding. Oldenzaal en Hengelo bevrijd. Collectie E. Heijink

Het Parool.  Uitgave Enschede. Tweede nummer na de bevrijding.

Het Parool. Uitgave Enschede. Tweede nummer na de bevrijding. Pagina 2.

Eerste distributiestamkaart. Uitgeveven in Almelo.

Eerste distributiestamkaart. Uitgeveven in Almelo.

Tweede distributiestamkaart. Uigeveven in Enschede.

Technische Noodhulp. Een door de nazi's opgerichte organisatie in Nederland tijdens de bezetting in de tweede wereldoorlog. Briefkaart van de afdeling Enschede.

Heeft u zelf documenten en/of foto's? Ik hoor graag van u.

<< Terug naar voorpagina   - Deel 2 v/h digitaal Archief >>

Ik hoor graag van u wat u van de website vindt.
Wanneer u informatie wilt delen is dat ook erg welkom.
Klik dan hier om mij te mailen.

 

Recent uitgebrachte boeken over WOII in Enschede / Twente

Wilt u verder lezen over Enschede tijdens de tweede wereldoorlog?
Er zijn in de afgelopen tijd diverse interessante boeken uitgebracht:Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Outlet