Films

Loakgang 2013
Loakgang 2013 - deel 2
Plaatsing Piermansteen
Onthulling muurkeramieken Al Ummahschool
Inwijding herdenkingssteen stadsbrand 1862
Opgraving Lossersteen
De steen op ’t Wachtveld
Filmpje van RTV-oost over marke- en wigboldstenen
De verplaatsing van de Koekoeksteen 11 maart 2011
Het omhooghalen van steen 29(32)36-03
De plaatsing en onthulling van markesteen 29(30)36-01 aan het Lonnekermeer
Het omhooghalen van de Steen bij Beumer
De tram in Enschede